09183721953

نحوه سفارش محصول

با تماس با کارخانه از آخرین قیمت ها و سفارش محصول مورد نظر خود اقدام فرمایید

در باره کیفیت محصول

کیفیت اقلام تولیدی خود را با بهره گیری از تکنیکهای مهندسی کیفیت و شناسایی تحت کنترل در آورده و کلیه فرایندهای سازمان را تضمین می نماید ، و جهت تحقق اهداف کیفی خود ، سیستم مدیریت کیفیت 2002 : 16949 TS / ISO و  IS IATFرا به عنوان استاندارد مرجع انتخاب نموده است . 

نحوه ارسال محصولات

با تماس با کارخانه نحوه ارسال محصولات خدمت شما توضیح داده می شود