09183721953
کد قطعه
نام محصول
جنس قطعه
عکس
15 گردگیر دوشاخ کلاچ - نیسان
لاستیکی


16
ضربه گیر کلاچ زانتیا
لاستیکی


17
ضربه گیر L90  لبه دار
لاستیکی

18
ضربه گیر L90  لبه دارلاستیکی
19
ضربه گیر L90  بزرگلاستیکی
20
پیچ نیسان
لاستیکی
21
بوستر پراید
لاستیکی
22
ضربه گیر گاز پژو
لاستیکی
23
پایه مخزن
لاستیکی
24
اورینگ درب مخزن - پراید
لاستیکی
25
درب پوش موتور
لاستیکی
26
گردگیر سیلندر ترمز - نیسان
لاستیکی
27
گردگیر چرخ عقب تیبالاستیکی
14
گردگیر چرخ عقب پراید
لاستیکی