09183721953

تولید قطعات لاستیکی  سیستم های بوستر ، کلاچ ، ترمز ،انواع گردگیر ، ضربه گیر ، انواع واشر فیلتر و ...